Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Au fost prezentate rezultatele promovării și implementării programului de formare profesională prin învățământ dual în sănătate
29.01.2021

Pe data de 28 ianuarie 2021 a fost organizat evenimentul de prezentare a rezultatelor activităților de dezvoltare și promovare a învățământului dual în sănătate. Evenimentul a fost găzduit în sala de conferințe a spitalului internațional ”Medpark”, care este unul din partenerii în instruirea asistenților medicali prin program dual.

Evenimentul a adunat reprezentanții tuturor părților interesate care au făcut posibilӑ realizarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali.

În perioada septembrie 2019 - august 2020 proiectul ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul cooperării moldo-germane și co-finanțat de Biroul de Cooperare a Elveției a susținut printr-o subvenție locală Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private în pilotarea formării profesionale prin sistem dual a asistenților medicali - una dintre cele mai solicitate ocupații din domeniul sănătății. Activitățile subvenției au fost orientate spre elaborarea și aplicarea cadrului legal de reglementare pentru adoptarea și adaptarea elementelor învățământului dual pentru asistenți medicali. A fost dezvoltat pachetul de instruire pentru această ocupație și programul de instruire pentru formatorii din cadrul instituțiilor medicale partenere. Un accent deosebit a fost conferit dezvoltării cadrului instituțional pentru asigurarea calității programelor duale în domeniul sănătății.

Rezultatele obținute se datorează unui efort comun al UIMSP în colaborare cu Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MHLPS), Colegiul de Medicină din Orhei, Asociația de Nursing , precum și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, care a oferit consultanța necesară pentru implementarea programelor de formare profesională prin învățământ dual în sănătate.

Deoarece desfășurarea activităților acestui proiect au coincis cu situația de urgență națională legată de pandemia Covid-19, a fost subliniată necesitatea integrării tehnologiilor informaționale și de comunicare în educație. Acesta a determinat extinderea parteneriatului dintre UIMSP și proiectul ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” pentru a susține inițiativa de digitalizare și pilotare a programului de instruire duală pentru asistenți medicali și instructori de asistență medicală.

Activitățile curente și cele care urmează să fie efectuate în cadrul acestei inițiative sunt următoarele:

- Elaborarea instrumentelor de educație digitală pentru punerea în aplicare a programului de formare profesională prin învățământ dual pentru asistenți medicali și a programului de formare pentru formatori din cadrul instituțiilor medicale;

- Instruirea a cel puțin 20 de formatori în cadrul instituțiilor de asistență medicală;

- Dotarea cu echipament digital necesar (IT, conferințe video) atât CEMF ”Raisa Pacalo”, cât și instituțiile medicale partenere, pentru a facilita procesul de învățare la distanță și cel de formare continuă;

- Promovarea conceptului de ecologizare a învățământului dual în sectorul sănătății.

Integrarea tehnologiilor informaționale este cheia succesului în procesul de trecere la noua paradigmă a sistemului de învățământ. Instruirea asistenților medicali în devenire are loc în baza unui model în care 50% din timpul orelor de studiu sunt petrecute în cadrul instituției de învățământ, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” și 50 % în instituțiile medicale din cadrul consorțiului creat de Spitalul Internațional „Medpark”, Centrul de reabilitare medicală „Neokinetica” și Clinica de medicină estetică „Sancos”.

Pentru informații suplimentare despre învățământul dual accesați pagina web http://ipt.md/ro/invatamint-dual și pagina de Facebook Invatamantul Dual