Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Modernizarea sistemului național de calificări în contextul dezvoltării tehnologiilor avansate pe piața muncii
22.01.2021

Actualmente industria de conversie a energiei solare se află în ascensiune progresivă. Conform Forecast International’s Energy Portal în anul 2023 instalațiile pe bază de sisteme fotovoltaice vor atinge o putere de 1296 GW, în anul 2030 – o putere de 2840 GW, în anul 2040 – o putere de 6000 GW, iar în anul 2050 – o putere de 8519 GW.

Ascensiunea pieței instalațiilor solare termice și fotovoltaice duc la creșterea cererii pentru instalațiile menționate și la sporirea numărului de angajați în domeniul de conversie electrică a energiei solare. Astfel, potrivit Scenariului Avansat al Asociației Europene a Industriei Fotovoltaice (EPIA), până în anul 2030 în sectorul respectiv vor fi create 3,5 milioane de locuri de muncă full-time, din care jumătate se vor axa pe instalarea sistemelor și mentenanță. În Uniunea Europeană, industria de conversie a energiei solare ar putea angaja până în 2040 circa 1.000.000 de specialiști.

Conform Directivei UE 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Strategiei Energetice a Republicii Moldova, până în 2030 se dezvoltă un cadru favorabil pentru producerea și promovarea energiei din surse regenerabile, inclusiv conversia energiei solare.

În acest context modernizator, piața muncii solicită tot mai hotărât calificări noi în domeniul respectiv, implicit formarea cadrelor calificate pentru ocupațiile Instalator pentru sisteme termice solare și Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare.

Dezvoltarea Cadrului național al calificărilor prin implementarea programelor noi de formare profesională asigură conexiunea solicitărilor pieței muncii cu exigențele sistemului național de educație și formare profesională în vederea realizării strategiei naționale de dezvoltare a sectorului energetic.

De remarcat faptul că actualmente, modelul unui instalator executor pasiv al anumitor indicații este înlocuit cu modelul unui instalator pro-activ, creativ, cooperant și responsabil. Această nouă paradigmă a stat la baza elaborării pachetului educațional format din standardul ocupațional, standardul de calificare și curriculumul programului de formare profesională (cadru) conceptualizat în baza standardului de calificare.

Astfel, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Proiectului - Inițiative de dezvoltare a competențelor în domeniul energiei solare (SECII), implementat de Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED), a fost inițiată elaborarea Programei de formare profesională continuă pentru meseriile Instalator pentru sisteme termice solare și Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare.

În acest scop în perioada 14 - 19 ianuarie 2021, au avut loc un șir de ateliere de lucru cu cadre didactice și reprezentanți ai angajatorilor, experți implicați în elaborarea de cadru normativ ocupațional/educațional, axate pe formarea competențelor de transpunere a rezultatelor învățării, stabilite în standardele de calificare, aprobate recent de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în curricula programelor de formare a specialiștilor în sisteme fotovoltaice și termice solare.

Atelierile de lucru din cadrul Sesiuinii de instruire în scopul formării competențelor de transpunere a rezultatelor învățării din standardul de calificare în curriculumul programului de formare profesională au fost desfășurate atât în regim online, urmate de lucrul individual, realizat de formabili, cât și în format de masă rotundă, în cadrul căruia participanții au proiectat Programa de formare profesională continuă, Planul de învățământ și Curricula pe module în baza rezultatelor învățării stipulate în standardele de calificare.

Produsele educaționale conceptualizate în cadrul atelierelor de lucru urmează să fie definitivate de către cadrele didactice a Centrului de Excelență în Energetică și Electronică (I.P.CEEE) și a Centrului de Excelență în Construcții (I.P. CEC), asigurând implementarea standardelor de calificare Instalator sisteme fotovoltaice solare și Instalator sisteme termice solare, elaborate de MECC în anul 2020, în cadrul Proiectului Inițiative de dezvoltare a competențelor în domeniul energiei solare (SECI II), implementat de AED (Asociația Obștească ”Educație pentru Dezvoltare”.

Programele de formare profesională respective sunt inovative pentru Republica Moldova și oferă formabililor șanse reale de a deveni specialiști competenți și competitivi pe piața muncii de azi și care se vor putea ușor adapta la cerințele de competențe profesionale ale pieței muncii de mâne pentru sectorul dat al economiei naționale, care este în dezvoltare foarte dinamică, a menționat dna Tatiana Gherștega, șef Direcție Cadrul național al calificărilor a MECC.

Ocupațiile Instalator pentru sisteme termice solare și Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare solicitate astăzi în industria de conversie a energiei solare, implică convergența practicilor electrice și a practicilor din construcții, iar programele de formare profesională oferă oportunități ca formabilii să achiziționeze, prin sinergie, competențe specifice ambelor domenii. Pe partea electrică se va lucra cu diverse conexiuni și echipamente electrice, iar pe partea de construcții, se vor realiza activități de montare a instalațiilor termice sau fotovoltaice solare pe acoperișuri, pe fațade sau pe suprafețe orizontale, folosind metode, utilaje și echipamente specifice domeniului de construcții.

Programul de formare pentru ocupațiile menționate se axează pe formatul modular de achiziționare a competențelor profesionale. Modulele de formare profesională sunt sintetizate armonios din componente teoretice și practice, oferind formabilului excelente posibilități de a parcurge în mod progresiv traseul formativ, pornind de la formarea competențelor profesionale generale și specifice solicitate de angajatori.

Președinta Asociației Educație pentru Dezvoltare, dna Lilia Stîrcea, a remarcat că potrivit planului de activități al Proiectului SECI II, până la sfârșitul acestui an va fi elaborat suportul de curs, care va facilita implementarea curriculumul modular pentru meseriile vizate.

Activitățile de instruire în implementarea prevederilor standardelor de calificare, formarea competențelor de privind transferul rezultatelor învățării din standardele de calificare în programe de formare profesională au fost ghidate de dna Viorica Condruc, consultant principal în cadrul Direcției Cadrul național al calificărilor a MECC.

Realizarea activităților s-a desfășurat în cadrul Proiectului Inițiative de dezvoltare a competențelor în domeniul energiei solare (SECII), organizată de Direcția Cadrul național al calificărilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) și cu suportul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).