Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Progresul de implementare a Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistență medicală.
23.12.2020

Pe parcursul a două luni de la lansarea „Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali, și a programului de formare a instructorilor în asistență medicală” realizată de Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP), cu suportul financiar al proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” au avut loc un șir de activități pentru consolidarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistența medicală.

În cadrul inițiativei au fost consituite două grupuri de lucru: grupul de experți cu privire la digitalizarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și un alt grup de experți ce are ca obiectiv formarea instructorilor în asistența medicală din cadrul instituțiilor medico-sanitare, și elaborarea unui suport de curs. În perioada octombrie-decembrie 2020, grupurile de lucru s-au întrunit în ședințe lunare. Experții în domeniul digitalizării programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali au început activitățile de elaborare a scenariilor de utilizare a instrumentelor digitale utilizate în procesul de predare-învățare a asistenților medicali. Membrii grupului de lucru cu privire la elaborarea suportului de curs pentru instructorii în asistență medicală din cadrul instituțiilor medico-sanitare s-au convocat în ședințe discutând referitor la materialele relevante suportului de curs, procesul de desfășurare a formării continue și a examenului de certificare a instructorilor în asistența medicală.

Toate activitățile inițiativei sunt supravegheate de către Comitetul de coordonare, care are ca obiectiv coordonarea cooperării tuturor părților implicate în asigurarea calității instruirii prin învățământ dual în domeniul medical.

Una din activitățile - cheie din cadrul inițiativei a fost consolidarea infrastructurii instituțiilor de învățământ și celor medicale pentru organizarea procesului de instruire prin integrarea instrumentelor digitale. În acest sens, au fost achiziționate echipamente IT și medicale necesare instituțiilor partenere. Prezentarea sălilor special amenajate în scopul organizării instruirii asistenților medicali prin învățământ dual va avea loc la începutul anului următor.

Un accent sporit în cadrul inițiativei se atribuie aspectelor de ecologizare a serviciilor medicale. În acest context, la data de 18 decembrie 2020, UIMSP a participat la seminarul de promovare a Conceptului „Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” organizat de către Colegiul de Ecologie din Chișinău, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În cadrul seminarului a fost discutat rolul educației ecologice pentru o dezvoltare durabilă, prezentându-se activitățile de promovare a acestui concept și beneficiile companiilor, care au angajați cu abilități verzi. Aspectele ecologizării sunt foarte relevante pentru domeniul medical, experții analizând posibilitățile de integrare ale acestora în programele de formare, inclusiv la capitolul gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea medicală, managementului medicamentelor, echipamentelor medicale și a resurselor în instituțiile medicale.

Toate activitățile Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual al asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistență medicală sunt realizate în cadrul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) în cadrul cooperării germane și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).