Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Buna guvernanță a Învățământului profesional tehnic pe niveluri în Republica Moldova
22.11.2020

 

Fundația Europeană pentru Formare (ETF) în perioada 19-20 noiembrie a organizat webinarul online cu tema Colaborare pentru buna guvernanță a Învățământului Profesional Tehnic pe mai multe niveluri în Republica Moldova: Avansând în direcția implementării constatărilor evaluării și recomandărilor în materie de politică.

ETF și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  din Republica Moldova au lucrat în foarte strânsă colaborare, de la începutul anului 2020, pentru evaluarea eficacității sistemului de învățământ profesional tehnic în Republica Moldova. Obiectivele acestui eveniment care s-a desfășurat în două jumătăți de zi au fost prezentarea și discutarea principalelor constatări ale ETF privind măsurile instituționale și practicile utilizate la nivel național și partajarea principalelor concluzii și recomandări în materie de politică pentru validarea și însușirea acestora, în vederea identificării și convenirii asupra următorilor pași care ar trebui întreprinși pentru a ajuta RM să avanseze în implementarea reformelor propuse.

La eveniment au participat reprezentanți ai MECC, MSMPS, Ministerul Finanțelor, ANACEC,  MADRM, Camerei de Comerț și Industrie, Confederației Naționale a Sindicatelor, instituțiilor de învățământ profesional tehnic, Confederației naționale a patronatelor, CRDÎP, Comitetelor sectoriale, Consiliului Naționala al Elevilor din ÎPT,  parteneri de dezvoltare, reprezentați ai mediului de afaceri și alți actori cheie.

Experții ETF Aram Avagean și Vera Chilari au prezentat principalele rezultate și recomandări a activității de evaluare privind buna guvernanță a ÎPT pe mai multe niveluri în Republica Moldova, de asemenea au fost prezentate informații privind modul în care țara poate utiliza cel mai bine concluziile activității desfășurate.

Participanții la eveniment lucrând în grupuri de lucru au pus în discuție recomandările identificând acțiuni pentru a le implementa în sistemul de învățământ profesional tehnic și a contribui la eficientizarea proceselor la toate nivelele.

În final Xavier Matheu de Cortada, directorul Unității pentru Politici, Departamentul Operațiuni, ETF  a adus mulțumiri tuturor celor care au lucrat în acest proiect și a  asigurat participanții la eveniment că Moldova rămâne a fi partenerul privilegiat și  ETF în continuare va susține Republica Moldova în procesul de dezvoltare a sistemului de ÎPT.