Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
A fost constituit Comitetul Coordonator al proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”
12.09.2020

”La 11 septembrie 2020  a fost constituit Comitetul Coordonator al proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” , în cadrul unei reuniuni a partenerilor și finanțatorilor proiectului, desfășurate în incinta Casei Guvernului. 

 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) este partenerul de implementare al acestui proiect, în cadrul cooperării moldo-germane, alături de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară, agenții economici ș.a.

În cadrul primei ședințe a Comitetului, au fost definite scopul, sarcinile și membrii acestuia, din care fac parte reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Biroului Reintegrare, Ministerului Finanțelor, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), conducerea Camerei de Comerț și Industrie, precum și reprezentanții partenerilor duali: doi agenți economici și două instituții de Învățământ Profesional Tehnic implicate în dezvoltarea învățământului dual.

Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, a ținut să-și exprime gratitudinea pentru suportul acordat în implementarea acestui proiect: „Vreau să mulțumesc pentru abordarea pragmatică a partenerilor, bazată pe identificarea problemelor și găsirea soluțiilor în ceea ce privește învățământul profesional tehnic, în general, și învățământul dual, în special. Cu atât mai mult, că ponderea acestui suport este și mai mare în condițiile pandemice în care ne aflăm.”

În context, au fost prezentate realizările din cadrul proiectului pentru semestrul I și planul operațional pentru semestrul al II-lea al anului 2020.

Totodată, participanții au reiterat necesitatea aprobării cadrului legislativ din domeniu,  în special, Legea învățământului dual, aflată în proces de avizare. 

Comitetul Coordonator se va întruni de două ori pe an și are menirea de a asigura implementarea Acordului dintre Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în domeniul dezvoltării învățământului dual în Republica Moldova, de a evalua gradul de satisfacție a mediului de afaceri față de legislația în domeniu, precum și de a dezvolta competențele și meseriile verzi. De asemenea, Comitetul Coordonator aprobă planul operațional pentru perioada următoare de implementare.

Proiectul „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și finanțat de către Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Obiectivul Proiectului este de a consolida sistemul de învățământ profesional tehnic dual orientat spre cerere în vederea promovării dezvoltării ecologice, economice și sociale în Republica Moldova.”

https://mecc.gov.md/ro/content/astazi-fost-constituit-comitetul-coordonator-al-proiectului-promovarea-invatamantului