Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Lansarea, consolidarea și promovarea comitetului sectorial în ramura „distribuirea apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare”
21.08.2020

 

În contextul lansării activității Comitetului Sectorial în ramura „Distribuirea apei, salubritate, gestionarea  deșeurilor, activități de decontaminare”, la Cahul s-a desfășurat evenimentul la care au participat actori interesați (agenți economici, reprezentanți ai serviciilor publice locale de specialitate, reprezentanți ai Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional din cadrul IȘE, reprezentanți ai școlilor profesionale).

În cadrul întrunirii s-au discutat problemele sectorului, în deosebi s-a menționat pericolul contaminării mediului ambiant din cauza gestionării ineficiente a deșeurilor, poluarea bazinelor și a râurilor.

Au fost scoase în evidență și problemele necesarului de cadre calificate pentru întreprinderile din ramura respectivă și formarea competențelor necesare pentru piața muncii în cadrul învățământului profesional tehnic.

Președintele Comitetului Sectorial dl Marcel Cușnir a menționat despre necesitatea implicării tuturor actorilor în soluționarea eficientă a întregului spectru de probleme ecologice și nu în ultimul rând a comunității.

În cadrul evenimentului au fost prezentate comunicări din partea reprezentanților CS pe anumite tematiciLansarea, promovarea și consolidarea capacităților Comitetului Sectorial de Ramură” (Domeniul distruibuirea apei și salubritate), Dumiru Pleșca, prof. universitar, dct. în științe tehnice, Lansarea, promovarea și consolidarea capacităților Comitetului Sectorial de Ramură” (Domeniul gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare),  Vasile Daud, dct. în științe tehnice, „Interacțiunea Comitetului  Sectorial cu instituțiile de învățământ profesional tehnic și agenții economici de ramură în scopul formării cadrelor  calificate”, Vasilachi Octavian, șef Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional.