Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Elevii din învățământul profesional tehnic vor fi mai bine pregătiți pentru angajarea în câmpul muncii prin dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase
03.07.2020

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu  Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) au lansat la 2 iulie, proiectul „Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii”. Activitățile proiectului vizează 6 mii de tineri din 12 instituții de învățământ profesional tehnic (ÎPT) din Chișinău, Cahul, Nisporeni, Rezina, Orhei, Edineț, Rîșcani, Bălți, iar scopul acestora este de a dezvolta abilități de viață și comportamente sănătoase în rândul tinerilor. 

„Accesul tinerilor la educație și încadrarea lor în câmpul muncii reprezintă o prioritate pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, Republica Moldova a obținut rezultate importante în capacitarea personalului și a instituțiilor din ÎPT. Cu toate acestea, statisticile demonstrează că investițiile în ÎPT nu produc maxim impact fără o investiție concomitentă în reducerea comportamentelor de risc și a efectelor negative ale acestora asupra sănătății, care pot cauza abandonul școlar sau întreruperea activității  profesionale”, a subliniat Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

„Principiul general al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă este „de a nu lăsa pe nimeni în urmă”. În acest sens, comunitatea mondială, inclusiv Republica Moldova, care a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, recunoaște că aceasta va avea succes doar dacă se va concentra pe oameni, inclusiv femei, adolescenți și tineri. Suntem recunoscători partenerilor noștri de la Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, care sunt alături de noi și sprijină dreptul tinerilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic de a-și realiza pe deplin potențialul prin dezvoltarea abilităților de viață”, a  afirmat Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA în Republica Moldova.

Alexander Karner, şeful Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice a Agenției Austriece pentru Dezvoltare a menționat că: „Accentul proiectului pe egalitatea de gen și incluziunea tinerilor vulnerabili, cum ar fi cei cu dizabilități, adolescenții din zonele rurale și minoritățile etnice a fost salutat de către ADA, ca și oportunitate de a contribui la această problemă transversală vizată și în Strategia de cooperare a Austriei cu Republica Moldova pentru anii 2016-2020”.

Proiectul va aborda provocările cu care se confruntă tinerii din ÎPT atunci când vor să se integreze pe piața muncii, din perspectiva formării abilităților de viață.

În rezultatul proiectului, 12 săli de clase vor fi amenajate ca spații prietenoase elevilor, dotate cu mobilier și echipament TIC. Instituțiile vor fi pregătite să ofere în mod calitativ și durabil cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață” având la bază cadre didactice instruite, materiale de învățare inovative și digitalizate. Va fi pilotat un program de formare continuă a profesorilor și organizate vizite de studiu peste hotare pentru asimilarea bunelor practici. Instituțiile și companiile de afaceri parte a învățământului dual vor învăța cum să ofere un spațiu sigur pentru tineri. De asemenea, va fi creată o rețea de educatori de la egal la egal în cadrul învățământului profesional tehnic din Moldova.

Menționăm că Proiectul „Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de angajare în câmpul muncii” va fi implementat pe parcursul a trei ani.