Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Guvernul a aprobat mecanismul de finanțare bugetară a învățământului profesional tehnic prin finanțare complementară și prin concurs în bază de proiecte.
15.05.2020

 

     Astăzi, 13 mai, cabinetul de miniștri a aprobat Hotărârea Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învăţămînt profesional tehnic.

Documentul prevede crearea unui mecanism de finanțare bugetară a învățământului profesional tehnic prin finanțare complementară în volum de până la 3% din cuantumul alocațiilor de la bugetul de stat, oferite conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate și prin concurs în bază de proiecteîn volum de până la 3% din cuantumul alocațiilor de la bugetul de stat, oferite conform Planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate.

Menționăm că finanțarea complementară se va realiza la decizia fondatorului, în baza unui regulament aprobat de către acesta, în scopul modernizării bazei materiale şi didactice ale instituțiilor.

Totodată, finanțarea prin concurs pe bază de proiecte substituie un mecanism, prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 1077/2016 sub formatul fondului de competitivitate.