Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
A fost lansată a platforma electronică de învățare pentru Comitetele Sectoriale
03.03.2020

Pe data de 28 Februarie, 2020, ora 09.00, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, sala de ședințe, s-a desfășurat evenimentul de lansare a platformei electronice de învățare pentru Comitetele Sectoriale și alți actori care contribuie la racordarea pregătirii cadrelor calificate la cerințele pieței muncii.

Această activitate a fost realizată de MSMPS în colaborare cu partenerii de dezvoltare, Organizația Internațională a Muncii (ILO).

          Conform legislației Republicii Moldova, Comitetele Sectoriale îndeplinesc funcții foarte complexe menite să susțină formarea forței de muncă relevante pentru necesitățile economiei naționale și proceselor de globalizare, începând cu consolidarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a bazelor de reglementare a relaţiilor în domeniul formării profesionale la nivel de ramură și terminând cu cooperarea cu reprezentanții sectorului real al economiei naţionale pentru identificarea tendinţelor pieţei muncii şi transferul de experienţe în domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională. Începând cu 2018 Comitetele Sectoriale, fiind entități legal înregistrate, au beneficiat de finanțare din resurse bugetare obținute în bază de concurs pentru implementarea misiunii și obiectivelor care stau în fața lor.

          Având în vedere rolul important al Comitetelor Sectoriale in procesele de elaborare a standardelor ocupaționale și validarea standardelor de calificare, precum și în analiza situației în cadrul sectorului, se impune necesitatea instruirii permanente a membrilor Comitetelor Sectoriale și grupurilor de lucru.

          În acest context, cu suportul Organizației Internaționale a Muncii din Moldova, a fost posibilă crearea platformei de învățare online pentru membrii Comitetelor Sectoriale si altor actori direct implicați în aceste procese.

Cursurile din cadrul platformei de învățare sunt destinate pentru formarea competențelor legate de realizarea eficientă a misiunii Comitetelor Sectoriale și anume susținerea formării forței de muncă de calitate în conformitate cu cerințele pieței muncii, adică cu cerințele agenților economici privați și publici. Pachetul de cursuri constă din 4 module de bază.

-Modulul 1: Misiunea, funcțiile și atribuțiile Comitetelor Sectoriale de formare profesională pe ramuri ale economiei.

-Modulul 2 : Elaborarea și implementarea propunerilor de proiect de către Comitetele Sectoriale.

-Modulul 3: Elaborările de care sunt responsabile Comitetele Sectoriale:

-Modulul 4: Indicatori relevanți pentru identificarea competențelor profesionale necesare sectoarelor economiei naționale.

           In perspectivă platforma electronica de învațare poate încorpora conținuturi noi legate de cadrul legal, metodologii de cercetare a pieței muncii, rezultate și analize de sector.

 

           Instrumentul respectiv va contribiu esențial la atingerea uniformității de interpretare a legislației, metodologiilor, terminologiei tuturor actorilor implicați în activitatea Comitetelor Sectoriale și sporirea rolului acestora în formarea profesională de calitate.