Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
MECC a aprobat Ghidul metodologic de elaborare a procedurii de evaluare a calificărilor.
29.02.2020

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat Ghidul metodologic de elaborare a procedurii de evaluare a calificărilor. Documentul vine să asigure suportul necesar pentru experții implicați în elaborarea și validarea standardelor de calificare, pentru cadrele didactice care vor crea programele de studii și instrumentele de evaluare a rezultatelor învățării, pentru persoanele implicate în procesul de evaluare a performanței absolventului.

Evaluarea calificării este partea finală a procesului educațional, care justifică atribuirea calificării și eliberarea actului de studii corespunzător, iar calitatea evaluării depinde de existența unei proceduri clare și transparente de evaluare, care să asigure aprecierea validă și credibilă a rezultatelor învățării și relevanța acestora pentru piața muncii.

Procedura de evaluare finală a rezultatelor învățării în scopul atribuirii calificării, constă în parcurgerea unui algoritm din pași consecutivi: crearea unor rezultate evaluabile ale învățării; stabilirea celor mai potrivite forme de evaluare a rezultatelor învățării; stabilirea nivelului de competență minim obligatoriu, care permite recunoașterea nivelului de calificare; stabilirea nivelului de performanță atins de absolvent la atribuirea calificării și necesarul minim de resurse (umane și materiale) pentru fiecare din formele de evaluare utilizate la evaluarea calificării respective.

În funcție de programul de formare profesională sunt stabilite cerințele față de persoanele responsabile de evaluarea calificării și de asigurarea accesibilității la procesul de evaluare pentru toți candidații.

Într-o piață concurențială a muncii evaluarea de calitate a rezultatelor învățării asigură credibilitatea furnizorului de formare profesională și a întregului sistem educațional, iar asigurarea calității evaluării duce la consolidarea și menținerea încrederii beneficiarilor sistemului național de educație și de formare profesională, inclusiv a angajatorilor și a întregii societăți, în sistemul național de calificări.

Ghidul metodologic de elaborare a procedurii de evaluare a calificărilor poate fi accesat aici:

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_metodologic_de_elaborare_a_procedurii_de_evaluare_a_calificarilor.pdf