Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe asigură instuirea specialiștilor din domeniul financiar bancar și non-bancar
03.07.2019

 

Callidus Moldova și ip.center, în colaborare cu GRAWE CARAT MOLDOVA, a transmis Centrul de Formare Continuă pentru specialiștii din domeniul financiar bancar și non-bancar „FINPractice” către Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Evenimentul s-a desfășurat în data de 1 iulie.

Centrul de Formare Continuă pentru specialiștii din domeniul financiar bancar și non-bancar „FINPractice” este rezultatul unui parteneriat economic între Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și compania GRAWE CARAT, cu implicarea Băncii Naționale a Republicii Moldova, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Pe parcursul a doi ani, a fost elaborată infrastructura ca parte a Centrului de Excelență în Economie și Finanțe și au fost elaborate șase Curricula pentru cursuri de scurtă durată, predate de formatorii Băncii Naționale și Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Prezentă la eveniment, Doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, Ministra Educației, Culturii și Cercetării, a apreciat suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare în diverse proiecte de asistență tehnică și și-a exprimat speranța că Centrul de Excelență în Economie și Finanțe va gestiona centrul de formare continuă FINPractice la același randament sau poate mai înalt decât până acum.

La eveniment a participat și Domnul Martin Ledolter, directorul general al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, care a menționat ca ADA de peste 10 ani acorda suport Republicii Moldova în domeniul educațional, integrând oferta educațională cu nevoile pieții muncii. El a subliniat că ADA va continua să sprijine reforma educațională din Moldova.

Doamna Christine Freilinger, Ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, a subliniat importanța schimbului de cunoștințe dintre instituțiile și companiile moldovenești cu cele internaționale, în special cele austriece. Proiectul pentru educația financiară continuă – FINPractice, implementat cu succes, a devenit un model pentru parteneriatele de afaceri în Moldova.

Domnului Valeriu Chițan, Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, care a menționat importanța instruirii financiare pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru angajații sectorului financiar bancar și non-bancar.

Domnul Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naionale, care a scos în evidență importanța sustenabilității proiectului și a asigurat că BNM va acorda suportul necesar Centrului FINPractice și după finalizarea proiectului finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și compania GRAWE și trecerea în gestiunea completă a Centrului de Excelență în Economie și Finanțe.

Evenimentul a fost organizat cu suportul I. P. R. CALLIDUS, Viorica Corlat-Ţurcan, tel: 069077999 e-mail: viorica.corlat@callidus.md, pagina de Facebook: FINPractice