Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Acordul de colaborare între CRDÎP și Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională din Ramura Construcțiilor.
21.02.2019

În scopul elaborării și implementării la nivel național a standardelor ocupaționale, a îmbunătățirii parteneriatului și dialogului social în domeniul învățământului profesional tehnic, astăzi 21 februarie 2019 a fost încheiat Acordul de colaborare între Institutul de Științe ale Educației (IȘE), Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămâmntului Profesional (CRDÎP)  și Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională din Ramura Construcțiilor. 

Obiectivele acordului prevăd constituirea relaţiilor de colaborare privind dezvoltarea şi modernizarea parteneriatelor între agenţii economici şi instituţiile de învăţământ profesional (şcoli profesionale, colegii şi centre de excelenţă), crearea grupurilor de lucru mixte în scopul promovării învăţământului profesional în Republica Moldova, promovarea practicilor bune pe dimensiunea respectivă.
Părțile vor participa la realizarea în comun a proiectelor naţionale şi internaţionale, granturilor de cercetare, în scopul sporirii calităţii procesului de formare iniţială şi continuă a cadrelor calificate pentru economia naţională şi promovarea învăţământului tehnic profesional. Vor acorda asistenţă şi consultare reciprocă în optimizarea problemelor privind dezvoltarea şi modernizarea învăţământului profesional, formarea parteneriatelor, crearea platformei de relaţii între învăţământul profesional şi agenţii economici, pe de o parte, piaţa muncii şi procesul educaţional, pe de altă parte.