Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Învățământul profesional tehnic dual: Planurile (comanda de stat) pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic în sistem dual, pentru anul de studii 2018 – 2019 au fost aprobate
23.07.2018

În conformitate cu  Hotărârea Guvernului nr. 648  din 10.07.2018 “Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019” anexele 2 și 4, au fost aprobate cele 1408 de poziții, la programele de formare profesională tehnică secundară prin sistem dual și 160 de locuri pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară prin sistem dual.

Astfel, în anul de studii 2018-2019 programe de formare profesional tehnică secundare duale au fost aprobate pentru 22 școli profesionale și 3 centre de excelență, iar pentru 2 colegii și 1 centru de excelență au fost aprobate programe de formare profesional tehnică postsecundare și postsecundare nonterțiare duale.

Aceste programe se vor realiza în parteneriat cu 68 agenți economici.

Distribuirea locurilor cu finanțare bugetară pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic și oferta în parteneriat cu agenții economici poate fi accesata aici:

Învățământ profesional tehnic secundar

Învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar