Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Studiu de referință privind învățământul profesional tehnic incluziv
21.12.2017

La data de 19 decembrie 2017 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu KulturKontakt Austria au desfășurat masa rotundă la tema ”Studiu de referință privind învățământul profesional tehnic incluziv”. Obiectivele acestui eveniment sunt familiarizarea tuturor partenerilor de dezvoltare interesați cu constatările și rezultatele studiului și discutarea rezultatelor, prezentarea planurilor Ministerului și a necesității de suport, prezentarea succintă a noilor proiecte sau planuri ale donatorilor și partenerilor. Evenimentul face parte din măsurile de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 și se realizează în baza Memorandumului de Înțelegere semnat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și KulturKontakt Austria.

Doamna Ala Osoianu, consultant principal Direcția învățământ profesional tehnic al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a menționat, că educația incluzivă este parte integrantă a sistemului de învățământ, inclusiv profesional tehnic din Republica Moldova și Codul educației specifică principiile fundamentale ale educaţiei care stau la baza democratizării sistemului de învățământ: echității, centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia, incluziunii sociale, calităţii etc. Accesul și calitatea sunt esenţiale pentru asigurarea educației inclusive și este necesar de implementat modelul şcolii incluzive, efective, sănătoase şi protectoare, încurajând participarea copiilor, familiilor, comunităţii și tuturor partenerilor sociali. A fost menționată importanța și necesitatea acordării asistenței instituțiilor de învățământ profesional tehnic și a exprimat mulțumiri partenerului KulturKontakt Austria pentru implicare și suport.

Doamna Nadja Vetters, coordonator educațional KulturKontakt Austria, a salutat prezența participanților la masa rotundă și a menționat, că aceasta demonstrează un interes înalt față de tema educația incluzivă în învățământul profesional. “Studiul de referință a analizat în detalii domeniile învățământului profesional tehnic incluziv din punct de vedere al cadrului legal și practic vine cu recomandări, cum poate fi realizat un sistem eficient și funcțional în Republica Moldova. Nu va fi un proces simplu și nu poate fi realizat în scurt timp. KulturKontakt va sprijini Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în acest proces, dar este un domeniu larg, care cere implicarea mai multor parteneri. Astfel în contextul evenimentului de astăzi avem oportunitatea de a coordona viziunile și planurile și aș dori să confirm deschiderea noastră de a colabora cu toate părțile implicate acum sau în viitor.”

Studiul de referință privind învățământul profesional tehnic incluziv a fost prezentat și discutat cu instituțiile de învățământ profesional tehnic în cadrul mesei rotunde din 05 decembrie 2017.