Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Cadrul Național al Calificărilor din nou pe agenda publică
28.03.2017

IMG 0001 minMai mulți experți în educație, reprezentanți ai pieței muncii, parteneri sociali, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și specialiști de profil s-au întâlnit marți, 28 martie, în cadrul unui seminar național organizat de Fundația Europeană de Formare (ETF) la Chișinău. Seminarul cu genericul „Pregătirea pentru calificări mai bune: autoevaluarea stării sistemului de calificări în Moldova” și-a propus să informeze participanții despre starea actuală în domeniul Cadrului Național al Calificărilor (CNC) și să-i familiarizeze cu instrumentele de autoevaluare în procesul de implementare a CNC.

La deschiderea evenimentului au fost prezenți Viceministrul educației, Vasile Marina, Managerul de Programe la Delegația Uniunii Europene, Fabien Schaeffer, cadre didactice din învățământul profesional tehnic și superior, reprezentanți ai comitetelor sectoriale, precum și experții ETF.

„Factorii de decizie, practicienii și părțile interesate din Moldova au mari așteptări de la CNC. Sperăm că noul CNC va avea un impact substanțial asupra modernizării sistemului de educație și formare al țării, făcându-l mai flexibil și mai relevant, prin corelarea nevoilor pieței muncii cu sistemul de învățământ și îmbunătățirea standardelor generale de calitate” , a menționat Viceministrul educației, Vasile Marina.

„În Acordul de asociere și în Agenda de asociere se menționează că Moldova și Uniunea Europeană urmează să coopereze în elaborarea unui cadru național al calificărilor pentru îmbunătățirea transparenței și a recunoașterii calificărilor și competențelor, deaceea este necesară dezvoltarea în continuare a Cadrului Național al Calificărilor”, a spus Managerul de Programe la Delegația Uniunii Europene, Fabien Schaeffer.

Silviu Gîncu, Șeful Direcției învățământ profesional tehnic și mediu de specialitate la Ministerul Educației, a precizat că “învățământul profesional tehnic din Republica Moldova este susținut de Uniunea Europeană în procesul de modernizare și racordare la necesitățile pieței muncii, iar până în prezent au fost elaborate 67 de calificări și 34 de curricula în baza noilor calificări, care vor veni să asigure această legătură”.

Noul Cadru Național al Calificărilor a fost elaborat de Ministerul Educației în anul 2016, fiind remis Guvernului spre aprobare. CNC este elaborat în conformitate cu prevederile Cadrului European al Calificărilor și cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova, contribuind la recunoașterea la nivel național și internațional a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor obținute în cadrul sistemului formal și informal de educație.