Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
MEEETA - Moldova Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat educație și formare profesională (de faza III)

MEEETA - Moldova Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat educație și formare profesională (de faza III)

Consolidarea sistemului de pregătire profesională tehnică în Moldova (CONSEPT) Faza II

Consolidarea sistemului de pregătire profesională tehnică în Moldova (CONSEPT) Faza II

Educaţie şi instruire în domeniul activităţii antreprenoriale şi angajării în câmpul muncii (MEEETA II)

Educaţie şi instruire în domeniul activităţii antreprenoriale şi angajării în câmpul muncii (MEEETA II)

EdAgri - Educaţia pentru agricultură

EdAgri - Educaţia pentru agricultură

Îmbunătăţirea infrastructurii şcolilor partenere ale LED (CONSEPT)

Îmbunătăţirea infrastructurii şcolilor partenere ale LED (CONSEPT)