Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Cum se implică agenții economici?
Asigurarea pieței muncii cu specialiști calificați, în corespundere cu necesitățile economiei naționale, reprezintă principalul obiectiv al învățământului profesional tehnic. În acest sens este importantă interacțiunea continuă dintre piața muncii și instituțiile de învățământ, cu scopul de a echilibra cererea și oferta de specialiști calificați. În scopul apropierii ofertei educaționale de cerințele angajatorilor, în Republica Moldova funcționează Comitetele Sectoriale și se pun bazele programelor de formare profesională prin sistem dual.

         

 

 
Știri și anunțuri: